Záujem o nemecký jazyk mimo jazykového kurzu

Záujem o nemecký jazyk mimo vyučovania v jazykovom kurze znamená, že študent má záujem o samostatné vzdelávanie sa v nemčine a rozvíjanie svojich znalostí a zručností v tejto jazykovej oblasti. Popísal by som to ako motiváciu a túžbu po samostatnom učení sa a rozvíjaní jazykových schopností.

Študent by mal robiť nasledovné:

 • Využívať rôzne zdroje, ako napríklad knihy, online kurzy (napríklad duolingo), filmy alebo hudbu v nemčine
 • Prečítať si nemecké časopisy a noviny, aby ste sa naučili nové slová a frázy a zlepšili svoje porozumenie.
 • Pravidelne cvičiť jazyk, napríklad cez domáce úlohy – riešiť rôzne typy cvičení, písať si slovíčka na kartotečné lístky, zopakovať si učivo, ktoré bolo prebraté na hodine

Študent by mal osvojiť nasledovné študijné návyky:

 • Pravidelnosť a systematickosť v učení – študent by sa mal učiť nemecký jazyk aspoň krátku chvíľu aj mimo vyučovania každý deň – odporúčam minimálne 30 minút, aby študent mohol dosiahnuť pokrok.
 • Schopnosť využívať rôzne zdroje a nástroje na rozširovanie jazykových znalostí
 • Ochotu prezentovať a aplikovať svoje znalosti v praxi (napríklad prostredníctvom konverzácií s inými ľuďmi)
 • Ochotu zlepšovať sa a neustále sa učiť nové veci.
 • Sami sa skontrolujte, aby ste zistili, či ste naozaj pochopili, čo ste sa naučili.
 • Trpezlivosť a vytrvalosť: Učenie sa nového jazyka vyžaduje trpezlivosť a vytrvalosť, takže sa nevzdávajte, ak sa vám nedarí hneď na začiatku.

Ďalšie návyky, ktoré by študent mal osvojiť pri učení sa nemeckého jazyka, sú:

 • Flexibilita: Využívajte rôzne metódy učenia, aby ste zistili, ktorá vám najlepšie vyhovuje.
 • Spojenie teórie s praxou: Snažte sa naučené slová a frázy aplikovať v reálnych situáciách, napríklad pri rozhovoroch s jazykovým partnerom.
 • Cieľavedomosť: Stanovte si konkrétne ciele a plán, ako ich dosiahnuť.
 • Samostatnosť: Snažte sa učiť sa nemecký jazyk samostatne, bez toho, aby ste sa spoliehali na pomoc iných.
 • Záujem a motivácia: Záujem a motivácia sú kľúčové pre úspešné učenie sa nového jazyka, takže sa snažte nájsť zdroj inšpirácie a motivácie.
 • Rozširovanie slovnej zásoby: Snažte sa rozširovať svoju slovnú zásobu, najmä prostredníctvom čítania kníh, novín a článkov v nemčine.
 • Skúšanie svojich znalostí: Pravidelne skúšajte svoje znalosti, aby ste zistili, čo už dobre poznáte a čo ešte potrebujete zlepšiť.
 • Spolupráca s inými: Hľadajte príležitosti na spoluprácu s inými študentmi alebo jazykovými partnermi, aby ste mohli využiť vzájomnú podporu a výmenu skúseností.
 • Dôležitý je neustály kontakt s jazykom

Prečítajte si tiež: Váhate nad výučbou nemeckého jazyka?

Odporúčaný online kurz mimo jazykového kurzu:

Nicos Weg

Koncept je inovatívny: videonovela s viac ako 200 epizódami ukazuje Nicov každodenný život v Nemecku. Pri každej epizóde program ponúka interaktívne cvičenia, pomocou ktorých si žiaci môžu prehĺbiť obsah. Zväzok zodpovedá približne trom učebniciam, obsahuje 14 000 cvičení, 12 000 slovíčok a 19 000 zvukových nahrávok.

Nicos Weg A1: https://learngerman.dw.com/de/nicos-weg/c-36519687

Nicos Weg A2: https://learngerman.dw.com/de/nicos-weg/c-36519709

Nicos Weg B1: https://learngerman.dw.com/de/nicos-weg/c-36519718