SPROSTREDKOVANIE PRÁCE V ZAHRANIČÍ

Sprostredkovanie práce vo Švajčiarsku a v Nemecku pre
zdravotné sestry a pre lekárov

Pracujete ako lekár alebo zdravotná sestra a ovládate nemecký jazyk?
Chcete patriť vo svojej profesii k svetovej špičke?
Spolupracujem ako živnostník so švajčiarskou firmou, ktorá sa špecializuje
na sprostredkovanie práce pre zdravotné sestry a pre lekárov vo
Švajčiarsku a v Nemecku

Aké sú podmienky?

Ak ste zdravotná sestra, máte ukončené najmenej vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a ovládate nemecký jazyk na úrovni B2 a máte o tom jazykový cerfifikát ÖSD – B2 alebo Goethe Zertifikat B2 alebo telc B2, alebo iný uznávaný diplom, alebo sa pripravujete na zvládnutie týchto skúšok, zavolajte mi a ja Vám rád poskytnem ďalšie informácie o ďalšom postupe.

Ak ste lekár a máte odpracované minimálne tri roky vo svojom odbore a ovládate nemecký jazyk minimálne na úrovni C1 a máte o tom jazykový certifikát – ÖSD – C1 alebo Goethe Zertikat C1 alebo telc C1 alebo iný uznávaný diplom, zavolajte mi a ja Vám rád poskytnem ďalšie informácie.

Za sprostredkovanie práce si nepýtam žiadny sprostredkovateľský poplatok.

Platy vo Švajčiarsku a v Nemecku

Plat sestry: 5400 CHF brutto (13 x) – podľa znalostí nemeckého jazyka = minimálny plat.

Plat lekára: priemer: medzi 6000 – 18000 CHF brutto – podľa znalostí nemeckého jazyka = cca. 120 tisíc CHF brutto/ročne.

Platy v Nemecku a vo Švajčiarsku sú pre lekárov porovnateľné. Plat závisí od znalostí, skúseností a od ďalšieho vzdelávania.

Plat pre zdravotné sestry v Nemecku závisí od toho,
v ktorom zariadení pracuje. Minimálny plat zdravotnej sestry 2500 euro brutto. Ukážku výplatnej listiny Vám viem ukázať v osobnom rozhovore alebo v rozhovore cez Skype.

Podrobnejšie informácie o platoch viem poskytnúť v rozhovore.