Výučba a doučovanie nemčiny online (cez skype)

Výučba nemeckého jazyka cez internet od Mag. phil. Karol Decsi, PhD.

Online kurz nemčiny:

20€ / 45 min
pre dve osoby online cena: 25€ / 45 min
odborná nemčina pre jednu osobu: 25€ / 45 min
odborná nemčina pre dve osoby: 30€ / 45 min
Jedno stretnutie pozostáva z dvoch vyučovacích hodín.

Pričom si študent musí zakúpiť balík 10 stretnutí (to je 20 vyučovacích hodín á 45 minút), spolu 200 € (ktoré musia byť zaplatené deň pred začatím zakúpeného balíka). Za vyučovanie vystavujem faktúru s QR-kódom.

Lekcia si vyžaduje prítomnosť študentov a učiteľov v reálnom čase. Budete hovoriť čo najviac, aby ste sa čo najrýchlejšie naučili nemecký jazyk. Používajú sa rôzne témy a metódy. Domáce úlohy na nasledujúcu lekciu dostanete e-mailom alebo v Google Docs.

Na hodinách používam metodické a didaktické princípy, ktoré sa uplatňujú pri kurzoch v Goetheho inštitúte. Cieľom mojich hodín je rozvíjať jazykové schopnosti študenta. Lekcie sú zamerané na účastníkov a zohľadňujú ich individualitu, záujmy a potreby výučby jazykov. Lekcie pripravujú študentov na jazykové vyjadrovanie, čo sa dosahuje simuláciami v kurze. Moja výučba sa zameriava na „komunikačné schopnosti“ ako primárny vzdelávací cieľ lekcií.

Moji študenti sú počas hodiny aktívni, čo môže viesť k lepším výsledkom v učení.
Úlohy sú koncipované tak, aby študent interagoval napríklad prostredníctvom hrania rolí, prostredníctvom rôznych sociálnych foriem alebo
prostredníctvom úloh, ktoré si niečo vyžadujú, aby mohol vyjednávať, niekoho presvedčiť alebo informovať o niečom, o čom ten druhý ešte nevie.
Študenti sú konfrontovaní s úlohami súvisiacimi s ich prostredím alebo iniciáciou budúcich jazykových aktivít.
Študenti majú možnosť objaviť „skutočné“ otázky a odpovedať na ne v cudzom jazyku.

Čo je potrebné si zabezpečiť, aby mohla začať výučba nemčiny online?

Počas mojich hodín študenti spoznávajú rôzne témy a používajú ich na rozvoj jazykových prostriedkov / foriem a ich funkcií. Študenti hovoria a píšu nemecky v situáciách, ktoré môžu vzniknúť mimo lekcií, a vytvárajú nemecké vety v rôznych každodenných situáciách. Ako učiteľ simulujem komunikačné situácie cez Skype a povzbudzujem študentov, aby v týchto situáciách hovorili a písali prostredníctvom jazyka, dobre nacvičených
výrazov, intonačných vzorcov atď.

Všetko, čo potrebujete, je pripojenie na internet, nainštalovaný Skype a funkčný mikrofón. Webkamera nie je nutnosťou. Cvičenia a texty Vám pošlem ako prílohu vopred e-mailom, alebo priamo cez Skype, resp. v Google docs. Rozhovory vedieme cez mikrofón a ak potrebujete,
všetko dôležité Vám píšem do chatu alebo cez Google docs
.

Počas mojich hodín môžu študenti spoznať formy a štruktúry jazykových zdrojov a ich pravidelnosť. Ako učiteľ sa prirodzene zameriavam na jazykové znalosti študentov. Študenti získavajú stratégie učenia. Ide o stratégie na analýzu foriem a štruktúr, na odhalenie ich zákonnosti a na nezávislé formulovanie.

Ciele a pravidlá

Cieľom mojej výučby je rozvíjať zručnosti. Každá hodina je starostlivo naplánovaná a môže byť formulovaná vo forme explicitného opisu vedomostí a zručností. Po uplynutí určitého časového obdobia majú študenti požadované kompetencie. Hlavným cieľom sú komunikačné schopnosti. Cieľ výučby na hodine sa zameriava na komunikačné situácie, autentické príležitosti reči a učebné materiály, ako aj na pragmatické vhodné jazykové správanie.

Pokiaľ vám termín dohodnutej schôdzky Skype nevyhovuje, zmeňte ho minimálne 24 hodín pred stanoveným dátumom. Inak sa hodina považuje za odučenú. Zrušenie vyučovania v deň konania sa považuje
za odučenú hodinu.

Recenzie od študentov

Bc. Laura Grausamová 

S Karolem jsem se němčinu začala učit na podzim 2021. Po dokončení studia na VŠ oboru všeobecná sestra jsem zvažovala přestěhování se do Rakouska za svým rakouským přítelem. 
Tím, že jsem se němčinu učila jen krátce na základní škole, začínali jsme s výukou téměř od základů. Za poměrně krátkou dobu jsem díky Karolovi letos v březnu úspěšně zvládla složit B2 zkoušku, konkrétně ÖSD, kterou jsem potřebovala pro uznání vzdělání v Rakousku.
Jelikož jsme měli s přítelem delší dobu vztah na dálku a chtěli spolu již bydlet, rozhodla jsem se risknout a do Rakouska jsem se přestěhovala po přibližně roce učení se němčiny. Začátky byly náročné, měla jsem stres z nové práce v domově seniorů, skoro ničemu jsem nerozuměla. Často jsem měla krize, kdy jsem si říkala, že to nezvládnu a nikdy se němčinu tak dobře nenaučím.
Ale nevzdala jsem to a trpělivost se vyplatila. Nevzdal se semnou i Karol, který mě za tu dobu nejenom skvěle naučil německý jazyk, ale připravil mě i skvěle na B2 zkoušku. Jelikož plánuji v Rakousku zůstat, rozhodla jsem se s učením s Karolem dál pokračovat.
Tímto můžu Karola jen doporučit, je milý, trpělivý a profesionální. Dokáže na člověka zatlačit, když je třeba, ale jak sám říká, lepší je přísnost, než pak překvapenost na zkoušce 🙂

Janka Szabová

„V prípade, že s nemčinou len začínate alebo sa potrebujete zdokonaliť ci pripraviť na skúšky, vďaka Karolovi sa nemusíte báť neúspechu. Veľmi trpezlivo a zrozumiteľne vám vysvetlí všetko tak, aby sa vás učenie nemeckého jazyka bavilo a aby to bolo efektívne. Najlepšie je, že sa učíte  z domu.
Mne osobne to veľmi pomohlo a môžem ho len odporúčať.
Ďakujem Karol“

Milan Beleš

„Mám s Karolom hodiny nemčiny od februára, najprv raz týždenne, neskôr dvakrát za týždeň. Moja nemčina sa vďaka tomu veľmi zlepšila. Počas hodín nemčiny mi Karol pomohol aj s radami v iných oblastiach, kde má veľké skúsenosti, napr. ako si vylepšiť CV, ako sa pripraviť na pohovor a čoho sa na ňom vyvarovať. Môžem Karola doporuciť každému, kto sa chce zdokonaliť v nemčine, a najmä tým, čo majú ďalšie zámery, napr. prijímacie skušky na nemeckú/rakúsku školu, pohovor do zamestnania v Rakúsku/Nemecku/Švajciarsku a podobne.
Milan“

Milan Beleš

„Mám s Karolom hodiny nemčiny od februára, najprv raz týždenne, neskôr dvakrát za týždeň. Moja nemčina sa vďaka tomu veľmi zlepšila. Počas hodín nemčiny mi Karol pomohol aj s radami v iných oblastiach, kde má veľké skúsenosti, napr. ako si vylepšiť CV, ako sa pripraviť na pohovor a čoho sa na ňom vyvarovať. Môžem Karola doporuciť každému, kto sa chce zdokonaliť v nemčine, a najmä tým, čo majú ďalšie zámery, napr. prijímacie skušky na nemeckú/rakúsku školu, pohovor do zamestnania v Rakúsku/Nemecku/Švajciarsku a podobne.
Milan“