NEÚRADNÉ TLMOČENIE

Cena za neúradné tlmočenie

30€ / 60 min

Poznámka: minimálna objednávka 4 hodiny.
Cesta za klientom (mimo Nových Zámkoch) = 25€ / h.
Cesta za klientom (Nové Zámky) = cena taxíka tam a späť.