Mag. phil. Karol Decsi, PhD.

Mag. phil. Karol Decsi, PhD. Nemecký jazyk ovládam na materinskej úrovni – žil a pracoval som vo Viedni (10 rokov), rok som žil vo Frankfurte am Main. Som lektorom nemeckého jazyka. Vyštudoval som vysokú školu v nemeckom jazyku (smery: ekonómia, politológia) na Universität Wien. Niekoľko rokov som pracoval v jazykových školách ako lektor nemeckého jazyka. Mám ukončený Deutsches Sprachdiplom der KMK, Stufe II., Deutsches Sprachzertifikat na úrovni C2 a Deutsches Sprachzertifikat für den Beruf na úrovni C2 a Österreichisches Sprachdiplom na úrovni C2.

Výučba nemeckého jazyka online cez skype za pomoci rôznych tém

Hranie rolí vo vyučovaní cudzích jazykov

Problematikou hrania rolí vo vyučovaní cudzích jazykov som sa zaoberal v rámci metodicko-didaktického vzdelávania na Friedrich-Schiller-Universität v Jene, v programe Deutsch lehren lernen, ktorý bol vytvorený touto univerzitou v spolupráci s Goethe-Institut. V rámci mojej záverečnej práce som sa zaboeral, ako sa majú hrať rolové hry vo vyučovaní cudzích jazykov. V mojej práci som rozobral …

Hranie rolí vo vyučovaní cudzích jazykov Čítajte viac »

Výučba nemeckého jazyka online cez skype za pomoci rôznych tém

Metódy vo vyučovaní

V súčasnosti existuje množstvo metód a prístupov, ktoré sa používajú pri vyučovaní nemeckého jazyka. Medzi najpopulárnejšie patria komunikatívna metóda, ktorá sa zameriava na reálnu komunikáciu a zdôrazňuje dôležitosť interakcie medzi učiteľom a študentmi. Ďalšou obľúbenou metódou je tzv. „jazykové vyučovanie založené na úlohách“, ktoré sa sústreďuje na úlohy a ciele jazyka a umožňuje študentom aplikovať …

Metódy vo vyučovaní Čítajte viac »

Výučba nemeckého jazyka online cez skype za pomoci rôznych tém

Efektívne typy pri učení sa nemeckého jazyka

V nasledujúcom článku sa budeme zaoberať s niektorými radami pri učení sa nemeckého jazyka, ktorý sa na Slovensku vyučuje ako cudzí jazyk. Cudzí jazyk rovná sa nekonečná slovná zásoba a zložité gramatické pravidlá? Nemusí to tak byť! Niet divu, že motivácia niektorých ľudí klesá. Rozhodujúci je správny prístup. Mám pre teba účinné tipy, ktoré ti …

Efektívne typy pri učení sa nemeckého jazyka Čítajte viac »

Výučba nemeckého jazyka online cez skype za pomoci rôznych tém

Metóda učenia sa nemeckých slovíčok pomocou kartotečných lístkov

Všetci tí, ktorí sa chcú naučiť nový jazyk, akým je napríklad aj nemecký jazyk sa stretnú s problematikou učenia sa nových slovíčok. Jednou z metód, ako sa naučiť nové slovíčka je, si ich písať na kartotečné lístky. Slovíčka sa však, podľa tejto jednej inovatívnej metódy majú učiť vždy vo väzbách, tak, aby si to mozog …

Metóda učenia sa nemeckých slovíčok pomocou kartotečných lístkov Čítajte viac »

Interview s Bc. Linda Duongová

Linda, poznám ťa ako moju študentku nemeckého jazyka, vedela by si sa v skratke predstaviť, kto si, koľko máš rokov (ak to nie je tajomstvo) a čo robíš? Som Linda Duongova mám 33 rokov, som vyštudovaná zdravotná sestra. Prvé dva roky boli ťažké keďže som nemohla začať pracovať bez certifikátu z nemčiny B2. Potom sa …

Interview s Bc. Linda Duongová Čítajte viac »

Výučba nemeckého jazyka online cez skype za pomoci rôznych tém

Ako sa môžete naučiť cudzí jazyk?

Každý, kto sa chce naučiť jazyk, by mal mať skutočný záujem o ľudí, ktorí ním hovoria, a o ich kultúru. Existuje mnoho dôvodov, prečo sa ľudia učia cudzí jazyk: zo záujmu, kvôli škole, štúdiu, pred dovolenkou alebo kvôli práci v zahraničí. Naučiť sa jazyk nie je vždy jednoduché, no akonáhle zvládnete prvé vety v cudzom …

Ako sa môžete naučiť cudzí jazyk? Čítajte viac »

Výučba nemeckého jazyka online cez skype za pomoci rôznych tém

Efektívne tipy, ako sa učiť nemčinu

1. Vytvorte si učebný plán a stanovte si ciele Nemčinu sa nenaučíte len tak mimochodom. Preto by ste na začiatku mali získať prehľad a učebný materiál si rozdeliť na malé časti. Za týmto účelom vytvorte zoznamy tém, na ktorých je potrebné zapracovať a určte, kedy sa čomu chcete venovať. Skúste byť realistický a neklaďte na seba …

Efektívne tipy, ako sa učiť nemčinu Čítajte viac »