Efektívne typy pri učení sa nemeckého jazyka

V nasledujúcom článku sa budeme zaoberať s niektorými radami pri učení sa nemeckého jazyka, ktorý sa na Slovensku vyučuje ako cudzí jazyk. Cudzí jazyk rovná sa nekonečná slovná zásoba a zložité gramatické pravidlá? Nemusí to tak byť! Niet divu, že motivácia niektorých ľudí klesá. Rozhodujúci je správny prístup. Mám pre teba účinné tipy, ktoré ti pomôžu úspešne sa naučiť nemecký jazyk.

Prečítajte si tiež: Váhate nad výučbou nemeckého jazyka?

Naplánuj si voľný čas

Ak to s učením jazyka myslíš vážne, mal/a by si sa mu venovať niekoľko hodín týždenne. Keďže však takéto intenzívne koníčky môžu byť aj vyčerpávajúce, mal/a by si si naplánovať aj voľný čas a regeneráciu.

Zmeň svoj postoj

Niektorí ľudia používajú výhovorky ako „nedostatok talentu“, aby sa ochránili pred možnými neúspechmi. Ak sa však chceš naučiť jazyk, potrebuješ správny prístup.  Každý sa môže naučiť nový jazyk, ak sa na to zameria a investuje do toho čas.

Poznaj svoju motiváciu

Nový jazyk sa nenaučíš len tak z ničoho nič. Vyžaduje si to prácu, motiváciu a vytrvalosť. Ak na to máš dobré dôvody – napríklad návštevu dobrého priateľa v zahraničí – bude to pre teba jednoduchšie. To platí aj z profesionálneho hľadiska, napríklad ak  chceš získať medzinárodnú pozíciu. Pri nedostatku motivácie maj na zreteľi svoje motívy. Pomôže ti to rýchlo sa vrátiť na správnu cestu.

Vyber sa na jazykový výlet

Jazykové výlety sú ideálnym spôsobom, ako sa rýchlo naučiť nový jazyk. Pobyt v zahraničí spojíš s jazykovým kurzom. Na hodinách sa učíš nové veci, ktoré môžeš  používať priamo mimo školy a si neustále obklopený/a jazykom. Tieto podmienky vytvárajú vynikajúcu atmosféru na učenie. Vynikajúca zahraničná jazyková škola, ktorá ponúka výučbu nemeckého jazyka ako cudzieho jazyka je Internationales Kulturinstitut (v skratke IKI) Wien.

Používaj jazyk

Ak chceš byť dokonalý pri používaní jazyka, musíš neustále komunikovať. Nečakaj však na začiatku veľké konštrukcie, kde sa v tvojom materinskom jazyku používajú iné jazykové konštrukcie, ako v nemeckom jazyku. Už napríklad slovo lopta je v slovenčine tá lopta a v nemčine je to ten lopta (teda der Ball). Ak žiješ v nemecky hovoriacej krajine, tak sa neboj osloviť rodených hovorcov, napríklad počas jazykového pobytu. Spýtaj sa na cestu alebo si objednaj niečo na jedenie. Čím častejšie sa to budeš odvažovať robiť, tým istejší si budeš v používaní jazyka a tým istejší si budeš v jeho používaní.

Nauč sa frázy

Každý cestovný sprievodca obsahuje to najdôležitejšie, čo treba vedieť. Existujú určité frázy, ktoré by si mal/a ovládať, keď sa učíš jazyk. Patria sem frázy, ktoré používaš, keď sa chceš predstaviť, spýtať sa niekoho na cestu alebo nadviazať rozhovor: „Volám sa… kde nájdem reštauráciu… je pekné počasie…“ – Takéto krátke frázy by si sa mal/a naučiť naspamäť; uľahčia ti nadviazanie konverzácie.

Prekonaj neistotu

Nemaj strach, keď spravíš chybu a nehanbi sa za za chybi pri rozprávaní. Strach zo zahanbenia vedie mnohých k tomu, že sa predsa len vrátia k starej dobrej angličtine. Väčšina ľudí však reaguje veľmi pozitívne, keď si všimne, že sa niekto snaží hovoriť ich jazykom. Takže nemáš čo stratiť: V lepšom prípade získaš sebavedomie, pochvalu alebo ďalšie tipy – a ak to nepomôže, jednoducho sa vyjadríš v angličtine.

Vyskúšaj niečo nové

Sedieť hodiny nad slovíčkami a gramatickými pravidlami je nudné a demotivujúce. Z dlhodobého hľadiska však budeš úspešný/á len vtedy, ak sa ti podarí udržať zábavu. Vyskúšaj niečo nové a použi cudzí jazyk na napísanie básne. Spievaj si nové slovíčka, kúp si audioknihy alebo skús s tvojím spolužiakom nadviazať rozhovor alebo rovno s kolegom z práce (samozrejme, keď aj on sa učí nemecký jazyk).

Prečítajte si tiež: Efektívne tipy, ako sa učiť nemčinu

Zosúlaď si tvoje zameranie

Uvedom si, čo chceš v novom jazyku dosiahnuť ako prvé. Chceš byť schopný/á viesť rozhovor alebo čítať a porozumieť knihe v danom jazyku? Na vedenie rozhovoru zvyčajne nepotrebuješ poznať slovník kvantovej fyziky. Vyberaj si preto učivo a sústreď sa na dôležité veci. Ak si všimneš, že robíš pokroky a už rozumieš niektorým častiam rozhovoru, môže ti to zvýšiť tak tvoju motiváciu.

Nájdi príbuzné slová

Ak nevieš presne vyjadriť slovenský equivalent v nemeckom jazyku, skús použiť podobné slovo a ak ta bude neskôr zaujímať presný význam toho slova, ktoré si musel/a nahradiť príbuzným slovom, tak si ho jednoducho môžeš neskôr vyhľadať v slovníku.

Sleduj, ako hovoria rodení Rakúšania alebo Nemci

Pri učení sa jazyka pomáha sledovať, ako hovoria ostatní. Každý jazyk má slová alebo hlásky, ktoré sa tvoria rôznymi spôsobmi a sú pre cudzincov náročné. Oni sami sa jednoducho nikdy v detstve nenaučili začleniť určité zvuky do jazyka. Ak si konkrétne všimneš, ako sa tieto hlásky vyslovujú vo vyučovaní, alebo ako ich vyslovujú rodení hovoriaci, môžeš sa podľa nich orientovať pri vlastnej výslovnosti.

Sleduj filmy v nemčine

Sleduj seriály alebo filmy v nemeckom jazyku. Najmä na začiatku tvojho učenia by to mali byť ľahko zrozumiteľné filmy alebo krátke seriály, pretože tvoja koncentrácia rýchlo upadne, ak budeš mať pocit, že nerozumieš ani jednému slovu.

Zabrzdi perfekcionizmus

Dospelí majú nutkanie robiť vždy všetko dokonale. Na druhej strane je normálne, že deti tvoria chybné vety a niekedy hovoria nezrozumiteľne. Druhý spôsob je lepší. Prijmi preto, že neustále robíš chyby. Nič na tom nie je trápne – ale priblíži ťa to k cieľu zlepšiť si cit pre jazyk.