Metóda učenia sa nemeckých slovíčok pomocou kartotečných lístkov

Všetci tí, ktorí sa chcú naučiť nový jazyk, akým je napríklad aj nemecký jazyk sa stretnú s problematikou učenia sa nových slovíčok. Jednou z metód, ako sa naučiť nové slovíčka je, si ich písať na kartotečné lístky. Slovíčka sa však, podľa tejto jednej inovatívnej metódy majú učiť vždy vo väzbách, tak, aby si to mozog vedel vytiahnuť zo svojej pamäte v situáciách, s ktorými sa človek stýka v každodennej komunikácii. To znamená, že jednotlivé látky učiva a stále zaužívané slová z učiva musia byť rozdelené do tém a prípadne aj podtém. Keď sa chceme naučiť slovíčko napríklad der Termin, tak by sme si mohli zo slovníku (jednojazyčného napríklad) mohli pozrieť, s akými ďalšími slovesami sa tento výraz v slovníku nachádza, prípadne sa pojem dopĺňa a vysvetľuje.

einen Termin vorschlagen / (schlug … vor) / vorgeschlagen (h.)
einen Termin absagen / (sagte … ab) / abgesagt (h.)
einen Termin vereinbaren / vereinbarte / vereinbart (h.)
einen Termin verschieben / verschob / verschoben (h.)

Prečítajte si tiež: Ako sa môžete naučiť cudzí jazyk?

Ak sa študenti už naučili v nemeckom jazyku aj jednoduchý minulý čas, prípadne zložený minulý čas a minulé príčastia, tak by si ich študent mohol zapísať na kartotečný lístok.

Na túto metódu potrebuješ len niekoľko vecí. Jedna malá škatuľka na karty s tromi priehradkami a hromadu vhodných kartotéčných lístkov. Najprv sa označia kartičky. Preklad je uvedený na zadnej strane. Namiesto viet môžeš použiť aj asociačné pomôcky (napríklad nakresliť si malé obrázky alebo napísať vety a použiť rôzne symboly).

Označené kartičky sa vložia do prvého zásobníka. Ak sa chceš naučiť slovíčka, vyber si prvú kartu zo zásobníka, prečítaj si ju a prelož si slovo v mysli. Ak je preklad správny a jednoduchý, karta sa vloží priamo do tretieho zásobníka. Ak bol preklad správny, ale ak si sa mu venoval/a viac času, karta sa vloží do druhého zásobníka. Ak je odpoveď nesprávna, karta zostane v prvom zásobníku.

Je dôležité zopakovať si, čo ste si naučil/a. Preto je učenie s kartičkami možné všade. Existujú dokonca online aplikácie na vytváranie online kartotečných lístkov. Preto by malo byť možné učiť sa nemčinu aj pomocou tejto metódy a aj pomocou mobilného telefónu odkiaľkoľvek na svete.