Prijímací rozhovor v nemocnici ošetrujúcim personálom

Aufnahmegespräch im Krankenhaus durch Pflegepersonal

Ošetrovateľský personál na klinike s vami bude hovoriť na začiatku pobytu, pretože je tiež zodpovedný za plánovanie a / alebo vykonávanie osobitných lekárskych vyšetrení a vašu starostlivosť.

V priebehu pohovoru sa ošetrovateľský personál orientuje na systematicky štruktúrovaný kontrolný zoznam založený na dlhoročných skúsenostiach.

Ako takýto prijímací rozhovor vyzerá a aké konkrétne otázky zdravotné sestry kladú nájdete v nasledujúcom dokumente.

Pri prvom kontakte s pacientom, zákazníkom, je potrebné splniť požiadavky komplexnej starostlivosti zameranej na pacienta, to znamená tela, mysle, duše a sociálneho prostredia.

Odpovede pacientov pomáhajú ošetrovateľskému tímu, správne podporovať, sprevádzať, a riadiť a podľa výsledku so súhlasom pacienta v správnom čase zavolať alebo informovať správnych odborníkov na starostlivosť alebo iné profesionálne skupiny.

Máte záujem sa pripraviť na pohovor v nemeckom jazyku? Neváhajte ma kontaktovať.