PREKLADY A VÝUČBA
NEMECKÉHO JAZYKA NA
ÚROVNI MATERINSKÉHO JAZYKA

Výučba na úrovni materinského jazyka

Dosiahol som magisterský stupeň v nemeckom jazyku na
Universität Wien v Rakúsku v študijnom smere ekonómia a politológia. Pohybujem sa v nemecky hovoriacom prostredí a každý deň komunikujem v nemeckom jazyku.

Nemecký jazyk ovládam na úrovni
materinskej reči. 10 rokov som žil a pracoval vo Viedni a rok vo Frankfurte. V súčasnej dobe sa venujem najmä prekladateľskej a lektorskej činnosti
.

PONUKA MOJICH SLUŽIEB

VÝUČBA NEMECKÉHO
JAZYKA

ÚRADNÉ
PREKLADY

NEÚRADNÉ
TLMOČENIE

SPROSTREDKOVANIE
PRÁCE V ZAHRANIČÍ

PRÍPRAVA NA POHOVOR
V NEMECKOM JAZYKU

PREKLADANIE
ŽIVOTOPISOV