Dokonalá príprava na ÖSD Zertifikat B2: Otvorte si brány do nemecky hovoriacich krajín

Ste pripravení na vzrušujúcu výzvu ovládania nemeckého jazyka na úrovni B2? Či už sú vaše dôvody osobné, akademické alebo profesionálne, získanie certifikátu ÖSD Zertifikat B2 môže byť kľúčovým krokom vo vašom jazykovom vývoji. A tu v našom jazykovom centre sme pripravení vás na túto cestu dôkladne pripraviť.

Prečo je certifikát ÖSD B2 dôležitý?

Certifikát ÖSD Zertifikat B2 nie je len ďalší papier na pridanie do vášho portfólia. Je to uznanie vašej schopnosti efektívne komunikovať v nemecky hovoriacich krajinách. S týmto certifikátom môžete študovať na nemeckých univerzitách, kandidovať na lepšie pracovné pozície a integrovať sa do nemeckej, rakúskej alebo švajčiarskej spoločnosti.

Ako vám pomôžeme uspieť?

Naša príprava na skúšku ÖSD Zertifikat B2 je navrhnutá tak, aby zodpovedala špecifickým potrebám každého študenta. Ponúkame:

  • Individualizovaný študijný plán – Po úvodnom hodnotiacom stretnutí vytvoríme študijný plán prispôsobený vašim osobným cieľom a časovému rozvrhu.
  • Komplexné pokrytie štyroch skúškových oblastí – Intenzívne sa zameriavame na čítanie, počúvanie, písanie a hovorenie, aby ste mali solídne základy vo všetkých častiach skúšky.
  • Odborný lektor s bohatými skúsenosťami – S viac ako 8-ročnou praxou v oblasti vyučovania nemeckého jazyka, vyštudovaním v Rakúsku a certifikátom ÖSD Zertifikat C2, ako aj špecializovaným vzdelávaním pre učiteľov nemeckého jazyka od Friedrich-Schiller-Universität v Jene, mám kvalifikáciu a praktické znalosti, aby som vás dôkladne pripravil na úspešné zvládnutie skúšky ÖSD Zertifikat B2. Môj prístup k výučbe je výsledkom rokov skúseností a neustáleho profesionálneho rozvoja, čo znamená, že dostanete nielen vedomosti, ale aj stratégie a tipy, ktoré vám pomôžu uspieť.Reálne skúškové situácie – Pravidelne organizujeme simulované skúšky, aby ste získali skutočné skúsenosti s tlakom testovania a naučili sa zvládať nervozitu.
  • Reálne skúškové situácie – Pravidelne organizujeme simulované skúšky, aby ste získali skutočné skúsenosti s tlakom testovania a naučili sa zvládať nervozitu.
  • online kurz pre jednu alebo maximálne dve osoby

V nasledujúcej časti sa budeme venovať stručnému prehľadu štyroch zložiek skúšky, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné absolvovanie skúšky ÖSD Zertifikat B2.

Štyri časti skúšky v prehľade

Certifikát ÖSD B2 sa skladá zo štyroch častí:

→ Čítanie

→ Počúvanie

→ Písanie

→ Hovorenie

Skúšku ste úspešne zvládli, ak ste dosiahli celkový počet bodov vo všetkých štyroch častiach skúšky. Skúšku ste teda zvládli, ak ste úspešne absolvovali tak písomnú časť (celkový počet bodov za Čítanie, Počúvanie, Písanie) ako aj ústnu časť skúšky.

V oboch častiach musíte dosiahnuť aspoň 60 % z maximálneho počtu bodov:

Písomná skúška: minimálne 42 bodov (z celkove 70 bodov)

Ústna skúška: minimálne 18 bodov (z celkove 30 bodov)

Pre časti skúšky Čítanie, Počúvanie a Písanie sa hraničná hodnota pre úspešné zvládnutie pohybuje okolo jednej tretiny z maximálneho počtu bodov. Ak získate v ktorejkoľvek časti menej bodov ako nasledujúce, celá skúška je hodnotená ako neúspešná:

Čítanie: minimálne 7 bodov (z celkove 20 bodov)

Počúvanie: minimálne 7 bodov (z celkove 20 bodov)

Písanie: minimálne 15 bodov (z celkove 30 bodov)

zručnosťúlohatextybodyminúty
čítanie1
2

3
4  
Novinový článok
5 novinových článkov
10 nadpisov
Novinový článok s chýbajúcim textom na konci riadku
Reklamný list s medzerami
5
5

5
5
celkovo 20
ca. 40*
ca. 20*

ca. 15*
ca. 15*
celkovo 90
počúvanie1
2
Rozhlasová relácia
Dialóg
10
10
celkovo 20
15-20
ca. 10
celkovo ca. 30
písanie1
2

Inzerát a špecifikácie (poznámky)
Možnosť voľby:
A: 3 výroky na jednu tému
B: 3 titulky na jednu tému
15
15
celkovo 30
ca.45
ca.45
celkovo 90
rozprávanie1

2

3
Požiadavka na situáciu: Zoznámte sa s niekým a poraďte mu

Fotografia/obrázok s textovým riadkom

2 krátke texty s rôznymi pozíciami
celkov 30Individuálna skúška:
ca.15-20
Skúška vo dvojici:
20-25 plu
Čas prípravy:15

Na danú úlohu by ste nemali potrebovať viac času, inak sa dostanete do časových problémov a nebudete môcť dokončiť všetky úlohy.

Dôležité poznámky:

  • Počas skúšky nesmiete písať ceruzkou
  • Môžete používať dvojjazyčné aj jednojazyčné slovníky
  • elektronické pomôcky, iné špecializované slovníky (napr. slovníky synoným) a mobilné telefóny nie sú povolené

Dostupné materiály na prípravu na skúšku

Na prípravu na skúšku ÖSD Zertifikat B2 sú k dispozícii viaceré knihy a učebné materiály, ktoré vám môžu poskytnúť podrobný prehľad a cvičenia zamerané na všetky štyri skúšané oblasti – čítanie, počúvanie, písanie a hovorenie. Medzi odporúčané materiály patria:

„Prüfung Express – ÖSD Zertifikat B2 Übungsbuch mit Audios online“ od Karoline Janicek, ktoré je dostupné na Hueber Shop. Tento zdroj ponúka cvičebnicu s audio materiálmi prístupnými online, špeciálne navrhnuté pre rýchlu prípravu na skúšku.

„Projekt ÖSD B2“ od Hueber, ktoré je tiež zamerané na prípravu na skúšku ÖSD Zertifikat B2 a obsahuje 10 kompletných modelových testov vrátane všetkých modulov.

Oficiálna webová stránka ÖSD je skutočne cenným zdrojom informácií o materiáloch určených špeciálne na prípravu na skúšku. Zvyčajne ponúkajú rôzne materiály vrátane vzorových testov, cvičných kníh a konkrétnych pokynov o tom, čo možno očakávať počas skúšky. Tieto zdroje sú vytvorené v súlade s obsahom skúšky a môžu uchádzačom poskytnúť komplexné pochopenie formátu a typov úloh, s ktorými sa stretnú.

Tým, ktorí sa pripravujú na skúšku ÖSD Zertifikat B2, odporúčame navštíviť oficiálnu webovú stránku ÖSD https://www.osd.at a preskúmať dostupné materiály a zdroje. Tieto materiály môžu slúžiť ako neoddeliteľná súčasť vášho študijného plánu a ponúkajú štruktúrované poradenstvo a možnosti precvičovania.

Zvládnite skúšku s dôverou

S naším prístupom a vašim odhodlaním dosiahnuť úspech je skúška ÖSD Zertifikat B2 úplne dosiahnuteľná. Nečakajte a začnite svoju prípravu už dnes. Kontaktujte nás pre viac informácií a zaregistrujte sa na úvodné hodnotiace stretnutie. Vaša budúcnosť v nemecky hovoriacom svete začína tu!

Spojte sa s nami!

Chcete sa dozvedieť viac alebo si naplánovať prvé stretnutie?

Kontaktujte ma:

+421 917 817 196

Mag. phil. Karol Decsi, PhD.

Prečítajte si tiež: