Zaužívané gramatické pojmy v nemeckom jazyku

Vitajte na našom blogu! Dnešný článok sa zameriava na zaužívané gramatické pojmy v nemeckom jazyku, ktorý je známy svojou precíznosťou a štruktúrou. Nemečtina je jazyk s bohatou históriou a ponúka mnoho zaujímavých prvkov, ktoré si zaslúžia pozornosť. V tomto úvode sa pozrieme na niektoré kľúčové gramatické koncepty, ako sú pády, časy, rod a číslo, ktoré sú základom pre porozumenie a ovládanie tohto fascinujúceho jazyka. Pridajte sa k nám a objavte tajomstvá nemeckej gramatiky, ktorá vám otvorí dvere do sveta bohatej literatúry, kultúry a príležitostí.

nemecký pojemprekladpríklad
Adjektivprídavné meno = aký, aká, aké?grün;  breit;  alt;  klein;  mutig; 
Adverbpríslovka = kedy? kde? kam? ako?heute; um acht Uhr;  in der Gfrornergasse;  auf der Straße; mit leiser Stimme,….
Akussativ (A)akuzatív, 4. pád vo vete = predmetIch sehe den Mann. Er kommt jeden Morgen
Artikelčlen  určitý člen = der, die, das; možné číslo die neurčitý člen = ein, eine, ein;  možné číslo: bez člena
Dativ (D)datív, 3. pád vo vete = predmetIch helfe meinem Freund.
Deklinationskloňovanienapr. mužský rod: N: der Mann, G: des Mannes, D: dem Mann, A: den Mann
Endungkoncovkanapríklad pri slovese: geben (koncovka: en)
Fall / Kasuspádnominatív, genitív, datív, akuzatív
Futur Ibudúci časEs wird gleich regnen.
Futur IIpredbudúci časEr wird schon nach Hause gegangen sein.
Genitivpád, genitív (koho? čoho?)Das Buch des Professors
Genusrodmužský, ženský, stredný
Hilfsverbpomocné slovesohaben, sein, werden
Infinitivneurčitok, t.j. nesklonný základný tvar slovesakommen, gehen, atď.
Kardinalzahlzákladné čísloeins, zwei, drei, …
Komparativdruhý stupeň stupňovania prídavných mien a prísloviekschöner, kleiner, älter, …
Konjugationčasovanie slovesaich gehe, du gehst, er geht, …
Konjunktionspojkahlavné spojky: und, oder, darum, … vedľajšie spojky: weil, obwohl, …
Konjunktiv Inepriama rečEr sagt, er habe was gehört.
Konjunktiv IIpodmieňovací spôsober könnte, er möchte, er wäre, er hätte gesagt, …
maskulinmužský rodder Mann, der Pilot, der Schrank, der Slowake, …
Modalverbspôsobové slovesokönnen, lassen, müssen, sollen, wollen, dürfen, mögen
neutralneutrálne = vecnédas Kind, das Mädchen, das Sofa, das Steak, das Land, das Fenster, das Parlament, …
Nomen / Substantivpodstatné meno = ako jedno slovo s veľkým začiatočným písmenom, zvyčajne s členomdie Sonne, der Mond, die Sterne, …
Nominativpád, nominatív, = kto? čo?vo vete: podmet: Der Mann schläft.
Objektpredmetpredmet akuzatívu: Ich sehe den Mann, predmet datívu: Ich helfe der Frau predmet genitívu: Er wurde des Betrugs verdächtigt.
Ordinalzahlradové čísloder erste, der zweite, …
Partizip II / Partizip Perfektminulé príčastieEr ist gekommen.
Partizip I / Partizip Präsensprítomné príčastieweinend, schlafend, …
Passiv / Vorgangspassivtrpný rodnapr. Er wurde betrogen.
Perfektzložený minulý časv činnom rode:  Ich bin nach Hause gegangen. v trpnom rode: Der Dieb ist verhaftet worden.
Personalpronomenosobné zámenoich, du, er, sie, es…
Pluralmnožné číslodie Männer, die Kinder, die Frauen, …
Plusquamperfektpredminulý časv činnom rode: Ich hatte meinen Schlüssel vergessen. v trpnom rode: Die Preise waren erhöht worden.
Possessivpronomen / Possessivartikelprivlastňovacie zámenomein Mann, deine Frau, …
Präfix / Vorsilbe / Verbzusatzpredpona / slovesná príponapri slovesách: odlučiteľné predpony: napr. ankommen, aufstehen, … neodlučiteľné predpony: napr. bekommen-, gehören-, … pri podstatných menách: napr. der Fortschritt, die Auszeichnung pri prídavných menách: napr. verwandt
Präpositionpredložkas 3. pádom: napr. mit, von, zu,… so 4. pádom: napr. gegen, um, … s 2. pádom: napr. wegen, anstatt …
Präsensprítomný časv činnom rode: napr. Ich höre Musik. v trpnom rode: Ich werde verfolgt
Präteritumjednoduchý minulý časv činnom rode: napr. Ich hörte Musik. v trpnom rode: Ich wurde verfolgt.
Reflexivpronomenzvratné zámenoEr beschäftigt sich mit dem Thema.
Relativpronomen / Relativsatzvzťažné zámeno / vzťažná vetanapr. Das ist dert Mann, der berühmt ist. Das ist die Frau, deren Tochter schön
Singularjednotné čísloIch lese die Zeitung.
Superlativsuperlatívprídavné meno a príslovka utvorený zo základu s koncovkou -sten, esten: Napr. Das ist der schönste Mann. Ich zeichne am meisten.
trennbare Verbenoddeliteľné slovesáankommen, ansehen, …
untrennbare Verbenneoddeliteľné slovesábeginnen, besprechen, …
Umlautprehláskaä, ü, ö
Verbslovesonapr. schlafen, …
Zustandspassivstavový pasívDie Stadt ist zerstört. Die Stadt war zerstört.

Prečítajte si tiež: