Nemecký Jazyk: 13 overených metód pri učení sa nemeckého jazyka

Učenie sa nemeckého jazyka môže byť zábavné a motivujúce, ak sa venujete rôznym metódam a prístupom. Všetky nižšie uvedené metódy pomáhajú posilniť rôzne aspekty jazykových zručností, ako sú čítanie, písanie, počúvanie a hovorenie. Je dôležité pravidelne sa venovať štúdiu a nájsť si aktivitu, ktorá vám najviac vyhovuje, aby ste získali sebavedomie a plynulosť v nemčine.

Prečítajte si tiež: Metódy vo vyučovaní

Nemecký jazyk je dôležitý nielen v Európe, ale aj na celom svete v oblastiach ako obchod, cestovanie a kultúra. Vytváraním osobného plánu štúdia a prístupom k množstvu zdrojov, ako sú online kurzy, jazykové výmeny, knihy, časopisy a multimediálne materiály, môžete rýchlo a efektívne rozvíjať svoje jazykové schopnosti. Najdôležitejšie je byť trpezlivý, dôsledný a udržiavať záujem o učenie sa nového jazyka.

 • Písanie slov na kartičky: je efektívna metóda na učenie nových slov a ich významov. Napíš nemecké slovo na jednu stranu kartičky a preklad na druhú stranu a pravidelne ich opakuj.
 • Počúvanie správ: Počúvaním nemeckých správ môžete spoznať jazyk v reálnom kontexte a zároveň zlepšiť schopnosť pochopiť reč. Učíte sa aj aktuálny jazyk a dôležité témy.
 • Sledovanie filmov: Sledovanie nemeckých filmov alebo seriálov s titulkami pomáha zažiť jazyk v prirodzenom a zábavnom prostredí. Môžete sa tak tiež zoznámiť s kultúrnymi aspektmi a použitím hovorových výrazov.
 • Prekladanie slov: Prekladanie slov z materinského jazyka do nemčiny a naopak pomáha rozšíriť slovnú zásobu a zároveň lepšie pochopiť význam slov.
 • Spievanie piesní: Spievanie nemeckých piesní je zábavný spôsob, ako zlepšiť výslovnosť a schopnosť pochopiť reč. Môžete sa tak naučiť aj nové slová a frázy.
 • Písanie viet: Písanie viet v nemčine pomáha lepšie pochopiť a precvičiť gramatiku, slovnú zásobu a štruktúru viet.
 • Opravovanie chýb: Nechajte si opraviť texty od učiteľa a učte sa z chýb, aby ste zlepšili svoje jazykové znalosti.
 • Opakovanie slov: Pravidelné opakovanie naučených slovíčok pomáha zakotviť ich v dlhodobej pamäti a uľahčuje si ich spomínanie.
 • Čítanie časopisov: Čítanie nemeckých časopisov pomáha zlepšiť čitateľské porozumenie a zároveň zostať informovaný o aktuálnych témach a trendoch.
 • Veľa hovoriť: Pravidelné konverzácie v nemčine so mnou alebo inými študentmi pomáhajú upevniť jazykové znalosti a zlepšiť plynulosť reči.
 • Kreslenie obrázkov: Kreslenie obrázkov k nemeckým slovíčkam môže pomôcť vizuálne prepojiť slovnú zásobu a uľahčiť učenie.
 • Opakovanie viet: Opakovanie viet z filmov, piesní alebo textov pomáha zlepšiť výslovnosť a trénovať schopnosť pochopiť reč.
 • Riešenie gramatických úloh: Riešenie gramatických úloh je dôležité na pochopenie pravidiel nemeckého jazyka a ich správne použitie.

Pozrite si tiež: Moja výučba ako učiteľ nemeckého jazyka

Ako sa teda najlepšie naučiť nemecký jazyk?

Samozrejme, je potrebné čo najviac cvičiť na rôznych príkladoch v rôznych kontextoch, ale každý sa učí inak a preto existuje veľa spôsobov, ako sa naučiť jazyk.

 • Vizuálny typ musí všetko vidieť. Pomáhajú mu obrazy a farby.
 • Pre auditívny typ je dôležitý zvuk jazyka. Musí jazyk často počuť a rád sa učí s piesňami a hudbou.
 • Komunikatívny typ považuje hovorené slovo za najdôležitejšie. Bez jazykovej praxe sa nemôže naučiť žiadny jazyk.
 • Kognitívny typ považuje gramatiku za veľmi dôležitú. Chce najprv pochopiť pravidlá.
 • Haptický typ rád pracuje so svojimi rukami. Chce sa hýbať, brať veci do ruky alebo niečo zapisovať.

Pre väčšinu ľudí sa nehodí len jeden typ učenia. Ktoré z nich vám vyhovujú?