Množné číslo podstatných mien

Množné číslo v nemčine (Plural) je jedným z aspektov nemeckej gramatiky, ktorý môže byť pre študentov zložitejší, pretože neexistuje jedno univerzálne pravidlo, ako tvoriť množné číslo. Namiesto toho existuje viacero spôsobov, ktoré závisia od typu podstatného mena. Avšak, môžeme identifikovať určité vzory a pravidlá, ktoré nám môžu pomôcť:

nulová koncovka 0väčšina podstatných mien mužského a stredného rodu zakončených na -el, -er, -ender Pullover – die Pullover
der Mantel – die Mäntel
der Garten – die Gärten
podstatné mená stredného rodu na -chen, -leindas Häuschen – die Häuschen
das Fräulein – die Fräulein
dve podstatné mená ženského rodudie Mutter – die Mütter
die Tochter – die Töchter
podstatné mená stredného rodu s predponou Ge-a príponou -edas Gebirge – die Gebirge
das Gebäude – die Gebäude
koncovka -eväčšina podstatných mien mužskéhho roduder Schuh – die Schuhe
der Anlass – die Anlässe
niektoré podstatné mená stredného rodudas Haar – die Haare
das Kostüm – die Kostüme
niekoľko jednoslabičných podstatných mien ženského rodu – vždy s prehláskoudie Nacht – die Nächte
die Wand – die Wände
die Hand – die Hände
koncovka -(e)nväčšina podstatných mien rodu ženského (bez prehlásky)die Bluse – die Blusen
die Freundin – die Freundinnen
podstatné mená mužského rodu – tzv. slabé skloňovanie (n-Deklination)der Kunde – die Kunden
der Mensch – die Menschen
niekoľko podstatných mien stredného a mužského rodudas Hemd – die Hemden
das Ohr – die Ohren
der Schmerz – die Schmerzen
der See – die Seen
koncovka -erveľa podstatných mien stredného rodu, hlavne jednoslabičnýchdas Kleid – die Kleider
das Dorf – die Dörfer
das Haus – die Häuser
niektoré podstatné mená mužského roduder Ski – die Skier
der Mann – die Männer
niektoré podstatné mená stredného rodu zakončené na -tum a dve podstatné mená mužského rodu zakončené na -tumdas Herzogtum – die Herzogtümer  
der Irrtum – die Irrtümer
der Reichtum – die Reichtümer
koncovka -sveľa podstatných mien cudzieho pôvodu všetkých rodovder Body – die Bodys
das Hotel – die Hotels
das Kino – die Kinos
die Party – die Partys
podstatné mená končiace na samohlásku (okrem -e)die Oma – die Omas
der Vati – die Vatis
skratkové slová a skratkyder Pulli (Pullover) – die Pullis
die CD – die CDs
nepravidelná tvorbaniektoré podstatné mená tvoria množné číslo nepravidelnedie Firma – die Firmen
das Gymnasium – die Gymnasien
das Zentrum – die Zentren
das Museum – die Museen
dvojitý tvarbez významového rozdieludie Couch – die Couchs / Couchen
s významovým rozdielomdie Bank – die Bänke x die Banken
žiadne množné čísločasť podstatných mien netvorí množné číslo a môžeme ho niekedy vyjadriť zloženým slovomdas Glück
das Fleisch – die Fleischsorten
das Obst – die Obstsorten

Každé podstatné meno má svoje špecifiká, preto je dôležité si konkrétne tvary množného čísla zapamätať pri učení nových slov. Existujú aj výnimky, ktoré sa od uvedených pravidiel líšia. Napriek tomu, tieto vzory poskytujú základné usmernenie pre tvorbu množného čísla v nemčine.

Prečítajte si tiež: