Hranie rolí vo vyučovaní cudzích jazykov

Problematikou hrania rolí vo vyučovaní cudzích jazykov som sa zaoberal v rámci metodicko-didaktického vzdelávania na Friedrich-Schiller-Universität v Jene, v programe Deutsch lehren lernen, ktorý bol vytvorený touto univerzitou v spolupráci s Goethe-Institut.

V rámci mojej záverečnej práce som sa zaboeral, ako sa majú hrať rolové hry vo vyučovaní cudzích jazykov. V mojej práci som rozobral túto problematiku a dospel som k záveru, že rolové hry sú vynikajúcou aktivitou pre výučbu nemeckého jazyka, pretože poskytujú príležitosť pre študentov na praktické použitie jazyka v reálnych situáciách a rozvíjanie ich komunikačných schopností.

Tu je niekoľko krokov, ako môžu byť rolové hry zahrnuté do vyučovania nemeckého jazyka. Ako učiteľ nemeckého jazyka zahŕňam v rámci výučby nemeckého jazyka ako cudzieho jazyka aj rolové hry, ktoré majú svoje určité pravidlá a postupy.

V rámci svojej výučby vytvoram pre študentov zaujímavé a reálne scénario, v ktorom sa študenti budú môcť dostať do reálnych situácií, v ktorých sa môže používať nemecký jazyk. Môže to byť napríklad konverzácia v reštaurácii, nákup v obchode alebo telefonát na úradoch.

Študentom priraďujem postavy a nacvičujem s nimi dialógy a frázy, ktoré budú počas hry používať. To im pomôže lepšie sa zorientovať v scénariu a získať sebadôveru.

Svojim študentom dávam priestor na improvizáciu umožnujem im používať nemecký jazyk v reálnych situáciách.

Samozrejme pred začatím hry vysvetlujem študentom pravidlá hry, aby vedeli, čo sa od nich očakáva. Napríklad, že sa musia vždy rozprávať v nemeckom jazyku alebo že nesmú prerušovať ostatných.

Po dokončení hry spolu so študentmi skúmame, ako sa im hra darila a čo sa im páčilo alebo naopak, čo by mali zlepšiť. Tento proces im pomôže zlepšiť sa a nabrať sebadôveru v používaní nemeckého jazyka.

Viac informácií k mojej záverečnej práce sú obsiahnuté v dokumente v nemeckom jazyku.