Mag. phil. Karol Decsi, PhD.

Vzdelanie

Nemecký jazyk ovládam na materinskej úrovni – žil a pracoval som vo Viedni (10 rokov), rok som žil vo Frankfurte am Main.

Som lektor nemeckého jazyka, ktorý je certifikovaný Friedrich-Schiller univerzitou v Jene a Goetheho-inštitútom.

Vyštudoval som vysokú školu v nemeckom jazyku (smery: ekonómia, politológia) na Universität Wien. Niekoľko rokov som pracoval v jazykových školách ako lektor nemeckého jazyka.

Mám ukončený Österreichisches Sprachdiplom na úrovni C2 a učiteľský certifikát od Goethe-Institut, Deutsches Sprachzertifikat na úrovni C2 a Deutsches Sprachzertifikat für den Beruf na úrovni C2 a Deutsches Sprachdiplom der KMK (Stufe II.)

PRACUJEM AKO ÚRADNÝ PREKLADATEĽ, KTORÝ JE ZAPÍSANÝ V ZOZNAME ZNALCOV, TLMOČNÍKOV A REKLADATEĽOV, KTORÝ VEDIE MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI V ODBORE NEMECKÝ JAZYK.

Skúsenosti

Na vyučovanie v odbore cudzích jazykov – nemecký jazyk mám živnostenské oprávnenie. Z predchádzajúcich zamestnaní mám skúsenosti s prácou s ľuďmi – priamy kontakt so študentmi a skúsenosti s výučbou nemeckého jazyka ako predmet, ako aj odborných predmetov na
vysokej škole (Universität Wien) v nemeckom jazyku (politológia, akademické písanie, Európska únia, manažment verejnej správy).

Vyučujem všetky stupne (od A1 – do C2). Pripravím Vás na prijímacie skúšky, štátne jazykové skúšky. Pripravím Vas na výkon povolania v nemeckom jazyku. (nemčina pre opatrovateľov, pre čašníkov, chyžné a pod.)

V prípade potreby spravím preklad alebo tlmočenie z nemeckého jazyka do jazyka slovenského a naopak.

VYUČUJEM NEMECKÝ JAZYK PODĽA NÁLEŽITOSTÍ EURÓPSKEHO REFERENČNÉHO RÁMCA PRE JAZYKY.

Ako prebieha výučba nemeckého jazyka?

Online výučba nemeckého jazyka prebieha cez tzv. virtuálnu triedu (buď cez program Skype alebo Zoom). Využívam Virtuálnu tabuľu (Google docs).

Moja miestnosť je vybavená:
Webkamerou Logitech HD Pro Webcam C920,
projektorom Epson EB-S41 3LCD, SVGA, 4:3,
magnetickou tabuľou,
DVD prehrávačom.

Moje ďalšie vzdelávanie

V júli 2018 som sa zúčastnil dvojtýždňového kurzu pre učiteľov nemeckého jazyka v rakúskej jazykovej škole ActiLingua, ktorého cieľom bolo rozšírenie a zvýšenie si metodicko-didaktických zručností a kvalifikácií lektora v oblasti vzdelávania dospelých. Projekt bol financovaný z prostriedkov programu ERASMUS+.

Od roku 2020 do roku 2022 som sa vzdelával ako lektor nemeckého jazyka, kde som absolvoval praktické školenie a ďalšie vzdelávanie od Goetheho inštitútu a Friedrich Schiller Universität v Jene pre učiteľov nemčiny ako cudzieho jazyka a nemčiny ako druhého jazyka – DLL-Programm (Deutsch Lehren, Lernen®), ktorému bola udelená cena „DistancE-Learning Study Award“ v kategórii „Študijná ponuka roku 2020“. Program mi poskytol didaktický tréningový prístup, praktické výskumné projekty a metodicko-didaktické usmernenia vo výučbe nemeckého jazyka.

PROGRAM BOL VYVINUTÝ POPREDNÝMI VEDCAMI A SPROTREDKOVÁVA KVALITATÍVNE ŠTANDARDY,
KTORÉ SA VYUŽÍVAJÚ PRI VÝUČBE NEMECKÉHO JAZYKA V GOETHE INSTITUT.

Schopnosti

Nemecký jazyk na úrovni materinského jazyka – úroveň C2.

Vzdelanie

Vysoká škola na Universität Wien v nemeckom jazyku.

Úradný prekladateľ

Úradný prekladateľ zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov.

Moderná výučba

Online cez rôzne programy – virtuálna trieda a virtuálna tabuľa.

Flexibilita

Vyučujem všetky stupne (A1 – C2).

Príprava na pohovor

Kompletne Vás pripravím na pohovor v nemeckom jazyku.

Preklad životopisu

Online preklad životopisu do nemčiny.

Sprostredkovanie práce

Sprostredkovanie práce vo Švajčiarsku a v Nemecku.

Neúradné tlmočenie

Neúradné tlmočenie zo slovenského do nemeckého jazyka alebo opačne.

Recenzie od študentov

Janka Szabová

„V prípade, že s nemčinou len začínate alebo sa potrebujete zdokonaliť ci pripraviť na skúšky, vďaka Karolovi sa nemusíte báť neúspechu. Veľmi trpezlivo a zrozumiteľne vám vysvetlí všetko tak, aby sa vás učenie nemeckého jazyka bavilo a aby to bolo efektívne. Najlepšie je, že sa učíte  z domu.
Mne osobne to veľmi pomohlo a môžem ho len odporúčať.
Ďakujem Karol“

Milan Beleš

„Mám s Karolom hodiny nemčiny od februára, najprv raz týždenne, neskôr dvakrát za týždeň. Moja nemčina sa vďaka tomu veľmi zlepšila. Počas hodín nemčiny mi Karol pomohol aj s radami v iných oblastiach, kde má veľké skúsenosti, napr. ako si vylepšiť CV, ako sa pripraviť na pohovor a čoho sa na ňom vyvarovať. Môžem Karola doporuciť každému, kto sa chce zdokonaliť v nemčine, a najmä tým, čo majú ďalšie zámery, napr. prijímacie skušky na nemeckú/rakúsku školu, pohovor do zamestnania v Rakúsku/Nemecku/Švajciarsku a podobne.
Milan“

Dr. med.  Kristers Abolins a Dr. med  Zane Sirmača

We were referred to Karol by an acquaintance in Switzerland, who said that if we wished to learn German thoroughly and to a high level, we should contact him. That’s what we did and I am glad that we followed his advice. Karol provides a fun learning environment, is very involved in the teaching process and is dedicated to help us reach our goals. Depending on the topic, we spend time speaking, listening, reading and writing during our lessons and have a decent amount of homework or tasks to do in between classes, which is great! Karol is not afraid to push you to learn more and with his knowledge of German (C2!), he can really do it. If you are considering online German lessons, then look no further!

Certifikáty z nemeckého jazyka