Jazykové kurzy

Intenzívny kurz nemeckého jazyka: Základy nemeckého jazyka
Stupeň podľa Európskeho referenčného rámca: A1.1

Lektor: Mag. phil. Karol Decsi, PhD. https://german-online.sk/

SKUPINA 1 (max 4 študenti)SKUPINA 2 (max 4 študenti)
11.1.2023 – 18:00 – 19:3011.1.2023 – 20:00 – 21:30
12.1.2023 – 18:00 – 19:3012.1.2023 – 20:00 – 21:30
13.1.2023 – 18:00 – 19:3013.1.2023 – 20:00 – 21:30
18.1.2023 – 18:00 – 19:3018.1.2023 – 20:00 – 21:30
19.1.2023 – 18:00 – 19:3019.1.2023 – 20:00 – 21:30
20.1.2023 – 18:00 – 19:3020.1.2023 – 20:00 – 21:30
26.1.2023 – 18:00 – 19:3026.1.2023 – 20:00 – 21:30
27.1.2023 – 18:00 – 19:3027.1.2023 – 20:00 – 21:30
28.1.2023 – 18:00 – 19:3028.1.2023 – 20:00 – 21:30
1.2.2023 – 18:00 – 19:301.2.2023 – 20:00 – 21:30
2.2.2023 – 18:00 – 19:302.2.2023 – 20:00 – 21:30
3.2.2023 – 18:00 – 19:303.2.2023 – 20:00 – 21:30
8.2.2023 – 18:00 – 19:308.2.2023 – 20:00 – 21:30
9.2.2023 – 18:00 – 19:309.2.2023 – 20:00 – 21:30
10.2.2023 – 18:00 – 19:3010.2.2023 – 20:00 – 21:30
15.2.2023 – 18:00 – 19:3015.2.2023 – 20:00 – 21:30
16.2.2023 – 18:00 – 19:3016.2.2023 – 20:00 – 21:30
17.2.2023 – 18:00 – 19:3017.2.2023 – 20:00 – 21:30
22.2.2023 – 18:00 – 19:3022.2.2023 – 20:00 – 21:30
23.2.2023 – 18:00 – 19:3023.2.2023 – 20:00 – 21:30

Cena: 250 € / osoba

Kurz bude organizovaný online formou. Časy kurzu sú pevne stanovené. Úvodné informácie budú poskytnuté na prvom stretnutí lektorom dňa 11.1.2023.

Kurz bude otvorený, iba ak sa na kurz prihlásia minimálne 4 študenti, pri menšompočte je možné zakúopiť si individuálne doučovanie. (45 minút = 25 €)

Lektor vystavuje faktúry, ktoré musia byť pred prvým stretnutím zaplatené.

Prihlášky na kurz sú otvorené do: 8.1.2022

Študent sa pri prihlasovaní musí rozhodnúť, do ktorej skupiny chce byť zaradený. Ak sa nájde dostatočný počet záujemcov o kurz, tak sa kurz otvorí a lektor o tomto bude informovať záujemcov tým, že im rozpošle na ich mail faktúry, ktoré musia byť uhradené do 11.1.2023. V prípade záujmu pošlite prihlášku na: decsi.karol@gmail.com (do 8.1.2023) s fakturačnými údajmi (meno, priezvisko, trvalý alebo obdobný pobyt, e-mail)